Tematyka

 • Wstęp

  Niniejsze szkolenie skierowane jest do obywateli korzystających z Systemu CEEB. Ma na celu wprowadzenie użytkownika do obsługi poszczególnych elementów Systemu CEEB.
  W szkoleniu zostały zawarte informacje na temat sposobu logowania obywatela w Systemie w celu korzystania z dostępnych e-usług.

  Prezentowane szkolenie składa się z 1 lekcji przedstawiającej proces logowania się w Systemie z wykorzystaniem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej.

  Szkolenie obejmuje:

  1. Materiał instruktażowy w formie tekstowej, w którym zostały zawarte niezbędne informacje w celu zapoznania tematyki szkolenia. 
  2. Materiał instruktażowy w formie krótkiego filmu instruktażowego, zawierającego najważniejsze elementy systemu w zakresie szkolenia.
  3. Wskazówki do logowania.
 • Lekcje