Topic outline

 • Wstęp

  Niniejsze szkolenie skierowane jest do obywateli korzystających z Systemu ZONE.
  W szkoleniu zostały zawarte informacje na temat wybranych narzędzi dostępnych z poziomu portalu mapowego Systemu ZONE. Użytkownik pozna sposób wyświetlania różnego rodzaju danych, korzystania z narzędzi mapowych oraz eksportu widoku mapowego w celu późniejszego jego wykorzystania.

  Prezentowane szkolenie składa się z 5 lekcji,  zaleca się odbycie lekcji w proponowanej kolejności w celu prawidłowego poznania całego procesu.

  Szkolenie obejmuje:

  1. Materiał instruktażowy w formie tekstowej, w którym zostały zawarte niezbędne informacje w celu zapoznania tematyki szkolenia. 
  2. Materiał instruktażowy w formie krótkiego filmu instruktażowego, zawierającego najważniejsze elementy systemu w zakresie szkolenia. 
 • Lekcje