Tematyka

 • Wstęp

   

  Niniejsze szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców korzystających z Systemu CEEB. Ma na celu wprowadzenie użytkownika do procesu składania wniosku o wpis do wykazu uprawnionych. Ponadto użytkownik pozna sposób logowania kontem utworzonym na jego wniosek i korzystanie z usług dostępnych w Systemie.

  Prezentowane szkolenie składa się z 2 lekcji, zawierającej szczegółową ścieżkę składania wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych oraz logowania do Systemu kontem utworzonym na wniosek przedsiębiorcy.

  Szkolenie obejmuje:

  1. Materiał instruktażowy w formie tekstowej, w którym zostały zawarte niezbędne informacje w celu zapoznania tematyki szkolenia. 
  2. Materiał instruktażowy w formie krótkiego filmu instruktażowego, zawierającego najważniejsze elementy systemu w zakresie szkolenia. 

   

   

 • Lekcje